Gå till Irene Johansson Gå till Eskil Berggren
2024-07-17

Psykoterapi och samtal

Att gå i samtalsterapi innebär påbörjandet av en förändringsprocess.
Samtalen, som förutsätter en dialog, innebär t.ex. reflekterande över sin livssituation, sätta ord på och uttrycka sina känslor, se mönster och sammanhang i sin livs-historia.
Detta ökar förutsättningarna för förändring och personlig mognad.

Vi är två leg.psykoterapeuter*, som erbjuder psykoterapi och samtal. Det kan ske individuellt eller med par, familjer och grupper. Vi har var och en firma men samarbetar i ett nätverk där vi också delar lokal. Vår breda kompetens innefattar samtalskontakter i samband med kriser av skilda slag, relationsproblematik, ångest, depressioner, stress- och utbrändhetsproblematik samt rehabiliteringsstöd. Våra kontakter är korta och fokuserade eller längre och bearbetande. Vi ger också handledning och utbildning för personal, t.ex. i vård, skola och omsorg. Handledning är ett sätt att bibehålla och utveckla kompetensen i bemötandet och arbetet med andra människor.

Vårt nätverk omfattar olika psykoterapeutiska inriktningar:
- Kognitiv psykoterapi
- Psykodynamisk psykoterapi
- Par- och familjeterapi


*Leg. Psykoterapeut
För att bli legitimerad psykoterapeut krävs examen från godkänd psykoterapeut-utbildning, samt legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Psykoterapi-utbildningen är en påbyggnadsutbildning som omfattar 60 poäng. Lång yrkeserfarenhet och genomgången basutbildning i psykoterapi krävs för att bli antagen till psykoterapeut-utbidlningen.
Psykoterapi & samtal, Trädgårdsgatan 8, 4tr, 931 31 Skellefteå
•Webdesign: Maria Schön •