Gå till Irene Johansson Gå till Eskil Berggren
2024-05-19

Psykoterapi och samtalKerstin Ollinen-Mörtsell

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut

Du kan komma i kontakt med mig via telefon 076-8470940
eller via e-post ollinen@datapost.se
Ta kontakt med mig per e-post eller telefon. Har jag inte möjlighet att svara lämna namn och telefonnummer på telefonsvarare så ringer jag upp så snart jag har möjlighet.

Jag erbjuder professionell hjälp. Professionell hjälp ger kvalitet.
Känner du att du behöver hjälp att komma vidare och söker en psykolog med vidareutbildning i psykoterapi är du mycket välkommen att kontakta mig, Kerstin Ollinen.
Samtal med en professionell person kan vara till stor hjälp i ett skede av livet när man upplever obalans vare sig det är på arbetet eller i den privata livssituationen.
Jag arbetar under hälso- och sjukvårdslagen, vilket ger skydd och en trygghet för de personer som söker mig.

Och vem är då jag? Jo, jag är psykolog och psykoterapeut med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen vilket innebär att jag gått en 5-årig universitetsutbildning inom psykologi och därefter en 3-årig universitetsutbildning inom psykoterapi.
Det innebär att jag arbetar med huvudfokus på här och nu och mot framtiden.
Som legitimerad psykoterapeut har jag en fördjupad kunskap i psykoterapi/behandlande samtal.

Jag har varit yrkesverksam som psykolog inom Landstinget i drygt 20 år och utifrån detta fått en gedigen yrkeserfarenhet inom olika verksamheter.
Jag har i mitt arbete mött både vuxna, ungdomar och barn, samt barn och ungdomar med funktionshinder.
Min breda erfarenhet blir till en resurs i samspelet mellan klient och mig.

Under de senaste fem åren har jag erbjudit och arbetat med privata tjänster inom psykologi och psykoterapi både till privatpersoner och på uppdrag av olika företag i Skellefteå.
Uppdragen inom arbetslivet har varit stöd/handledning till chefer, samt behandling och stöd till personal utifrån olika problemställningar. Mina uppdragsgivare har varit Skellefteå kommun, företag i Skellefteå och nationella företag med avdelningar i Skellefteå Till privatpersoner har jag arbetat med olika livsproblem, kriser och personlig utveckling.
Jag har blivit kontaktad av både vuxna och ungdomar samt par.

Genom att samtala med mig, Leg Psykolog/psykoterapeut, kan företag/organisationer få:Genom att samtala med mig, Leg Psykolog/psykoterapeut, kan du:Min terapeututbildning har en s.k. ”familjeinriktning” (www.sfft.se). Det innebär att jag arbetar med huvudfokus mot här, nu och mot framtiden, arbetet ligger på självkännedom och personlig utveckling samt att jag i mina kontakter med klienten strävar efter att ta hänsyn till individens sammanhang i familjen och med andra människor.

Jag har varit yrkesverksam som psykolog inom Landstinget i drygt 20 år och utifrån detta fått en gedigen yrkeserfarenhet inom olika verksamheter och med både vuxna, ungdomar och barn, samt barn och ungdomar med funktionshinder. Min breda erfarenhet blir till en resurs i samspelet mellan klient och mig.

Under de senaste fem åren har jag också erbjudit och arbetat med privata tjänster inom psykologi och psykoterapi både till privatpersoner och på uppdrag av olika företag i Skellefteå. Uppdragen inom arbetslivet har varit stöd/handledning till chefer, samt behandling och stöd till personal utifrån olika problemställningar. Mina uppdragsgivare har varit Skellefteå kommun, företag i Skellefteå och nationella företag med avdelningar i Skellefteå
Till privatpersoner har jag arbetat med olika livsproblem, kriser och personlig utveckling. Jag har blivit kontaktad av både vuxna och ungdomar samt par. Uppdragen har handlat om sviktande självkänsla, otrivsel i arbetslivet, stress och utmattningsproblematik, relationsproblem m.m.

Jag har ett stort intresse för det som skrivs inom psykologi och psykoterapi. Tar kontinuerligt del av ny forskning och är aktiv med olika former av vidareutbildningar. Mitt senaste bidrag inom området är ett reportage om arbetslivet och psykisk hälsa som finns publicerat i facktidskriften Polistidningen (nr 3 maj/2010). Samma bidrag är på gång att publiceras i facktidningen Förskolan.
Jag är sen 2008 ambassadör för kvinnors företagande. Utsedd av regeringen/tillväxtverket som en av landets 880 representanter för kvinnors företagande. www.tillvaxtverket.se

Utifrån detta uppdrag har jag också skrivit en artikel om mina upplevelser att starta eget företag och den är publicerad i boken Betydelsefulla möten - Entreprenörer berättar www.betydelsefulla.se

Känner ni att min beskrivning och profil stämmer överens med era behov och önskemål är det inte alls svårt eller komplicerat att inleda en första dialog.

Kontakt för företag /organisationer

Alla företag/organisationer är uppbyggda av personer och behöver en god kunskap om människors psykologiska fungerande.
Att bemöta och förhålla sig till sina medarbetare är av stor vikt.
Att reflektera över sina medarbetares och egna reaktions/beteende mönster ger djupare förståelse och bättre handlingsmöjligheter.
Jag går att nå per telefon eller e-post. Lämna meddelande om jag inte har möjlighet att svara.

Kontakt som privatperson

Jag rekommenderar ett första samtal för att du som person ska få en uppfattning av vad jag som psykolog/psykoterapeut kan erbjuda dig inom just ditt problemområde.
Jag utgår alltid från individens behov och anpassar behandlingen utifrån ditt önskemål och behov.
Ta kontakt med mig per telefon eller e-post. Har jag inte möjlighet att svara lämna namn och telefonnummer på telefonsvarare så ringer jag upp så snart jag har möjlighet.
Föredrar du att komma till mig på remiss, kan du prova söka detta via landstinget.
Jag har avtal med Västerbottens läns landsting. Beviljas remissen av Psykiatriska kliniken i Umeå så gäller högkostnadskort och frikort.

Kontakt som par och familj

Min psykoterapeutiska inriktning lämpar sig speciellt för problem kring relationer.
Fokus ligger på det som händer mellan människor i samvaron och kommunikationen.
Kom tillsammans för ett första samtal, därefter kommer vi överens hur en fortsatt kontakt kan se ut, innehåll och antal tillfällen.
Ta kontakt med mig per telefon eller e-post. Har jag inte möjlighet att svara lämna namn och telefonnummer på telefonsvarare så ringer jag upp så snart jag har möjlighet.

Medlemskap

Sveriges Psykologförbund
Psykologföretagarna
Svenska föreningen för familjeterapi
Styrelsemedlem för familjeterapiföreningen i Västerbotten

Psykoterapi & samtal, Trädgårdsgatan 8, 4tr, 931 31 Skellefteå
•Webdesign: Maria Schön •